3dsMax Animacja /autoryzacja Autodesk/

3dsMAX Autodesk

3DsMax Animacja

Kurs zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

Celem kursu jest nabycie umiejętności tworzenia i edycji animacji opartych o zamodelowane i poddane wizualizacji obiekty trójwymiarowe. Umiejętność ta może być wykorzystana np. w grach, animacji obiektów architektonicznych, symulacji procesów, reklamie, filmach.

 • zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z zasadami animacji w programie 3ds Max,
 • tworzenie różnych typów animacji,
 • nabycie umiejętności renderowania animacji.

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • umiejętność zdefiniowania parametrów animacji,
 • umiejętność stworzenia  animacji ruchu w aspekcie
  • kinematyki prostej,
  • użycia kontrolerów proceduralnych,
  • kinematyki odwrotnej
 • umiejętność definicji animacji przez morfing,
 • umiejętność animowania dowolnych parametrów,
 • umiejętność animowania oświetlenia,
 • umiejętność materiału,
 • umiejętność animowania kamery.

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość narzędzi modelowania i wizualizacji programu 3dsMax

 

Zakres szkolenia 3ds Max – animacja

 • Podstawowe definicje animacji
  • kluczowanie wymuszone
  • kluczowanie automatyczne
 • Klucze położenia i obrotu
 • Modyfikacja położenia i wartości kluczy na grafie
 • Animacja ruchu – modyfikacja tej animacji
 • Animacja parametrów – oraz modyfikacja tych parametrów w czasie
 • Animacja materiałów
  • modyfikacja  krzywej mieszającej materiały
  • modyfikacja widoczności materiału
 • Animacja oświetlenia – animacja wszystkich parametrów oświetlenia
 • Animacja kamery – ruch kamery, oraz animacja innych parametrów np ogniskowej
 • Animacja przez kontrolery proceduralne – ruch na ścieżce
 • Kinematyka prosta – dziedziczenie proste ruchu
 • Kinematyka odwrotna – sprzężenie zwrotne oddziaływania
 • Morfing – definicja i wykorzystanie ujęć charakterystycznych