3dsMax Wizualizacja/autoryzacja Autodesk/

3dsMAX

Kurs 3DsMax Wizualizacja zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

 

Cele kształcenia:

Celem kursu jest nabycie umiejętności wizualizacji czyli nadawania wyglądu obiektom zamodelowanym w 3DsMax np. dodawanie tekstur, wizualizacja elementów otoczenia , wnętrz, świateł, efektów specjalnych w tymS wolumetrycznych. Umiejętność ta może być wykorzystana np. w grach, animacji obiektów architektonicznych, wnętrz,  reklamie, filmach.

 • zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z zasadami powlekania,
 • zapoznanie się z metodami definicji różnych materiałów,
 • zapoznanie się z metodami definiowania źródeł światła,
 • zapoznanie się z metodami definiowania efektów specjalnych.

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • ustawiania i parametrów powlekania,
 • umiejętność kreowania materiały i definicji ich parametrów, w tym dla materiałów:
  • Blend,
  • Compose,
  • Double Sided,
  • Matte/Shadow,
  • Multi/Sub-Object,
  • Raytrace,
  • Shellac,
  • Standard
  • Top/Bottom,
 • umiejętność wyboru Shadera – tj. odpowiedniego algorytmu cieniowania,
 • wyboru odpowiedniego źródła światła, w tym
  • punktowe,
  • kierunkowe,
  • reflektor światła,
  • typu DaylightL- światło słoneczne światło nieba,
 • umiejętność definicji efektów atmosferycznych, oraz innych specjalnych efektów (soczewka, rozmycie, jasność, kontrast, balans kolorów, ziarnistość).

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość narzędzi modelowania programu 3dsMax

 

Zakres szkolenia 3ds Max – wizualizacja

 • Rendering /powlekanie i jego opcje /
 • Definicja materiałów standardowych / silnik scanline renderer /
  • Blend, Composit, Double Sideł, Matte/Shadow, Multi/Sub-Object, Raytrace, Shellac, Standard, Top/Bottom
  • Shadery – algorytmy cieniowania
  • Opcje uzupełniające
  • Wykorzystanie map / w tym mapy proceduralne /
  • Wykorzystanie materiałów bibliotecznych
 • Definicja materiałów mental ray
  • Rodzaje materiałów i ich opcje
  • Wykorzystanie map
  • Materiały biblioteczne
 • Inne silniki renderujące – omówienie
 • Źródła światła standardowe i fotometryczne
  • punktowe
  • kierunkowe
  • reflektor
 • Światło słoneczne i światło nieba
 • Środowisko – ustawianie opcji
 • Efekty atmosferyczne
  • ogień
  • efekt światła wolumetrycznego
  • mgła
 • Inne efekty optyczne
  • soczewka
  • rozmycie
  • jasność, kontrast
  • balans kolorów
  • ziarnistość