AutoCAD – narzędzia wspomagające projektowanie I stopień

AutoCAD

autocad Autodesk

Kurs AutoCAD  I stopień – projektowanie na płaszczyźnie zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników. Kurs AutoCAD I stopień obejmuje szczegółowe zapoznanie się uczestników z narzędziami do projektowania na płaszczyźnie.

 

Cele kształcenia:

 • zapoznanie teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie AutoCAD, w zakresie podstawowego projektowania 2D / na płaszczyźnie/
 • opanowanie podstawowych poleceń celem stworzenia kompletnego rysunku technicznego w zakresie pracy na płaszczyźnie, w tym posługiwanie się
  • funkcjami rysunkowymi,
  • funkcjami edycyjnymi,
  • funkcjami obsługi warstw, bloków i wymiarowania
  • funkcjami tworzenia opisu tekstowego
  • narzędziami konfiguracji końcowej wydruku

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • przygotowanie i podstawowa konfiguracja systemu,
 • rysowanie obiektów płaskich,
 • edycja obiektów,
 • pisanie tekstu – opisywanie rysunku i detali,
 • kreowanie i edycja warstw,
 • definicja i użycie bloków,
 • wymiarowanie,
 • drukowanie rysunku.

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość podstaw geometrii

 

Zakres kursu

 1. Organizacja pracy
  • Dostosowanie interfejsu /włączanie i wyłączanie pasków narzędzi, wstążki, menu rozwijalnego, linii poleceń/
  • Definicja jednostek, oraz obszaru rysowania
  • Powiększanie rysunku i regeneracja
  • Posługiwanie się plikami pomocy
  • Definicja szablonu rysunkowego
 2. Zapis i odczyt rysunku
  • Tworzenie rysunku na bazie szablonu
  • Zapis i odczyt rysunku
  • Otwieranie wielu rysunków i równoległe oglądanie
 3. Korzystanie z paska stanu aplikacji
  • Siatka oraz skok
  • Przyciąganie kątowe oraz tryb ortogonalny
  • Linie odniesienia oraz przyciąganie do punktów
  • Modyfikacja zawartości wyświetlania paska stanu
 4. Podstawowe metody selekcji
 5. Korzystanie ze współrzędnych biegunowych oraz kartezjańskich
 6. Tworzenie obiektów przy pomocy funkcji rysunkowych / Linia, Okrąg, Łuk, Elipsa, Prosta, Półprosta – konstrukcja, Splajn, Prostokąt, Wielobok, Pierścień, Punkt, Poliginia, Kreskowanie
 7. Edycja obiektów przy pomocy funkcji /Kopiuj, Przesuń, Odsuń, Usuń, Fazuj, Zaokrągl, Lustro, Skala, Utnij, Podziel, Zmierz, Obrót, Szyk, Wydłuż, Przerwij, Rozciągnij
 8. Zmiana cech obiektów  – metody edycji
 9. Obsługa warstw
  • Kreowanie warstw
  • Cechy  warstw
  • Przenoszenie obiektów między warstwami
  • Usuwanie warstw
 10. Posługiwanie się  blokami
  • Definicja bloków
  • Modyfikacja bloków
  • Zapis bloków na dysk
 11. Tworzenie tekstu
  • Pojedyncza linia tekstu
  • Tekst wielowierszowy
  • Edycja tekstu
  • Tworzenie stylu tekstu
  • Tekst opisowy
 12. Wymiarowanie obiektów
  • Tworzenie i edycja wymiarów
  • Style wymiarowanie
  • Wymiar opisowy
 13. Wydruk
  • Przestrzeń papieru a przestrzeń modelu
  • Manager ustawień strony
  • Definicja rzutni i jej cechy