LABORATORIUM ECDL CAD

 

ECDL – (Europen Computer Driving Licence) jest przedsięwzięciem Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Informatycznych, zmierzającym do ujednolicenia i udokumentowania poziomu wiedzy.


ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania
Projektowania CAD . Certyfikat ten potwierdza posiadanie podstawowych umiejętności
dotyczących Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD) dla rysunku
płaskiego.
By uzyskać taki certyfikat należy zdać praktyczny egzamin z zakresu projektowania
2D. Po zaliczeniu tego egzaminu wydawany jest Certyfikat ECDL CAD.


Koszt egzaminu wynosi – 250 zł
Koszt egzaminu ulgowego – 190 zł
Koszt egzaminu poprawkowego 135 zł