BON SZKOLENIOWY

Serdecznie zapraszamy do realizacji bonów szkoleniowych na kursy komputerowe w siedzibie naszej firmy.

Bon szkoleniowy dofinansowuje rozwój i aktywizację osób bezrobotnych.
Realizując bon można uzyskać pełne dofinansowania na każde szkolenie.

Dofinansowanie które można uzyskać:

  • dofinansowanie na szkolenie (jedno lub kilka)Graficzny.com.pl
  • dofinansowanie na przejazd
  • dofinansowanie na zakwaterowanie w czasie szkolenia (jeśli szkolenie  odbywa się poza miejscem zamieszkania)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących bonów szkoleniowych w Państwa powiecie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP).

Szczegółowe przepisy nt. bonu szkoleniowego zawarte są w art. 66k Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)