E – LEARNING

E-learning jako uzupełnienie / część kursu

Założenia:

 1. E-learning może być formą :
  • uzupełnienia kursu
  • zastąpienia części ćwiczeń wykonywanych w czasie kursu ćwiczeniami wykonywanymi w formie e-learningu
 2. Dostęp do zajęć kursant uzyskuje po zalogowaniu na stronie internetowej zawierającej zadania
 3. Po zalogowaniu kursant pobiera zestaw materiałów i elementów składowych (np. grafik, zdjęć) do wykorzystania w ćwiczeniach .
 4. Kursant wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją zawartą w materiałach.
 5. Po wykonaniu ćwiczeń kursant umieszcza prace na serwerze lub przesyła pocztą internetową
 6. Wykładowca ocenia prace , a uwagi przekazuje w formie maila lub w czasie zajęć bezpośrednich.
 7. ćwiczenia umieszczone w bazie mogą być dodatkowo uzupełniane zadaniami indywidualnymi przygotowywanymi przez wykładowcę specjalnie dla danego kursu.

E-LEARNING: