Grafika komputerowa (Adobe Illustrator)

adobe Illustrator

Kurs Adobe Illustrator zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników

Cele kształcenia:

 Zapoznanie z grafiką wektorową – tworzeniem , edycją i różnorodnym wykorzystaniem

 • uzyskanie wiedzy na temat projektowania grafiki wektorowej i jej wykorzystania w przygotowaniu materiałów do druku
 • nabycie umiejętności importu i obróbki bitmap
 • umiejętność tworzenia grafiki na potrzeby internetu

 

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • Znajomość zasad pracy z grafiką wektorową.
 • Umiejętość rysowania i stylizowania obiektów, krzywych, symboli, tekstu
 • Umiejętność edycji, transformacji i przekształcania grafiki wektorowej
 • Formatowanie i układanie tekstu na stronie.
 • Projektowanie kreatywne, efekty specjalne
 • Przygotowanie do druku offsetowego i innych typów druku
 • Tworzenie layoutów i grafiki internetowej

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera

Zakres kursu

 • Wprowadzenie i omówienie obszaru roboczego
 • Menu, narzędzia, palety
 • Nowy dokument
 • Ustawienia programu
 • Nawigacja, zmiana widoku
 • Rysowanie kształtów i linii
 • Krzywe Beziera – rysowanie i edycja
 • Kolory i wypełnienia
  • Omówienie trybów kolorów
  • Paleta kolor
  • Kolor aktywny
  • Wzornik kolorów
  • Próbki kolorów
  • Aktywne wypełnienie
  • Gradient
  • Wzorki i ich edycja
 • Aktywny obrys
 • Narzędzie Pędzel – tworzenie i edycja własnych pędzli
 • Struktura dokumentu i praca z obiektami dokumentu
  • Warstwy
  • Zaznaczanie i grupowanie obiektów
  • Blokowanie, ukrywanie i kopiowanie obiektów
 • Tekst
  • Formatowanie i przekształcanie tekstu
  • Wpisywanie tekstu w obiekt
  • Oblewanie tekstem
  • Tekst na ścieżce
 • Modyfikacje obiektów
  • Transformacje
  • Zniekształcenia
  • Ścieżki przycinania, maski
 • Narzędzie przejście
 • Środki artystyczne
 • Obrysy i wypełnienia
 • Pędzle
 • Wzorki
 • Gradienty
 • Symbole
 • Filtry i atrybuty
 • Efekty
 • Import bitmap. edycja, trasowanie
 • Ćwiczenia : projekt logo, dyplomu, projekt pieczątki okrągłej, ulotka, naklejka na DVD, wizytówka, ikony internetowe, infografiki.