Grafika komputerowa (Adobe InDesign)

adobe indesign

Kurs Adobe InDesign zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

 • Podstawy obsługi programu i wprowadzenie do zagadnień związanych z projektowaniem i składem publikacji, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych.

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • Tworzenie i edycja projektów graficznych
 • publikacja wielostronicowa
 • Przygotowanie publikacji do druku i dystrybucji elektronicznej.

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera

Zakres kursu

 • Wprowadzenie do programu
  • Obszar roboczy
  • Ogólne zasady pracy
  • Podstawowe pojęcia (strony, strony widzące, rozkładówka)
 • Praca z nowym dokumentem
  • Tworzenie nowych dokumentów
  • Ustawienia dokumentów
 • Narzędzia
  • Zaznaczanie i zaznaczanie bezpośrednie
  • Tekst
  • Ramki i modyfikacja ramek
  • Łączenie ramek tekstowych
 • Narzędzia rysunkowe
  • Tworzenie linii
  • Rysowanie obiektów
  • Edycja obiektów
   • Transformacje
   • Efekty
   • Style obiektowe
  • Krzywe Beziera
 • Praca z grafiką
  • Wstawianie grafiki
  • Dopasowania
  • Obramowania
  • Obłamywanie tekstem
 • Praca z fontami
  • Formatowanie znaków i akapitów
  • Kroje
  • Wyróżnienia i kolory
  • Tabulatory, wcięcia, odległości
  • Spis treści, przypisy
  • Style akapitowe
  • Style znakowe
 • Tabele
  • Wstawianie tabel
  • Edycja ustawień tabeli, komórki
  • Style tabeli
  • Style komórki
 • Ustawienia parametrów programu

 Ćwiczenia: ·          definicja dokumentu ·          strony wzorcowe ·          opracowanie dokumentu np. „Karta dań” ·         opracowanie katalogu   np.„Katalog miast wojewódzkich” ·          opracowanie dokumentu np. „Poczet Królów Polskich” ·          opracowanie długiego dokumentu /książki/