Grafika komputerowa Animate

Kurs Adobe Animate zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie się z zasadami tworzenia i edycji grafiki wektorowej w programie Adobe Animate
 • zapoznanie się z metodami tworzenia animacji
 • nabycie umiejętności tworzenia animacji, banerów, stron internetowych za pomocą Adobe Animate
 • zapoznanie się z metodami publikacji
 • zapoznanie się z oprogramowaniem alternatywnym do Adobe Flash na przykładzie Vectorian Giotto

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • umiejętność tworzenia i edycji grafiki wektorowej
 • umiejętność tworzenia animacji, banerów, stron internetowych
 • obróbka bitmap i plików z innych programów
 • obsługa podstawowych funkcji Action Script
 • Umieszczanie animacji na stronach internetowych
  Wstępne wymagania

  • znajomość podstawowej obsługi komputera

  Zakres kursu

  Podstawowe pojęcia

  • Scena – Stół montażowy
  • Obszar roboczy
  • Listwa czasowa – Oś czasu
  • Ujęcia
 • Praca z listwą czasową
  • Dodawanie i usuwanie ujęć
  • Ujęcia kluczowe
 • Przybornik
  • Narzędzia rysunkowe – obiekty, kształty, obiekty pierwotne
  • Właściwości
  • Opcje
  • Krzywe Beziera
 • Kolory, gradienty, próbki
 • Align
 • Arrange
 • Zastosowanie narzędzia zamalowywanie
 • Narzędzia 3D
 • Narzędzie Kość – kinematyka odwrotna
  • tworzenie szkieletu na kształtach i symbolach
  • edycja szkieletu
  • dodawanie ruchu
 • Praca z warstwami
  • Dodawanie i usuwanie warstw
  • Kolejność warstw
 • Animacja klasyczna
  • Parametry animacji
  • Dodawanie Motion Guide
 • Animacja kształtu
  • Parametry animacji
  • Dodawanie Shape hints
 • Animacja ruchu
  • Parametry animacji
  • Edytor ruchu
 • Symbole
  • Graficzny
  • Przycisk
  • Movie Clip
  • Przycisk animowany
 • Bitmapy
 • Maski
  • Maski proste
  • Maski animowane
  • Maskowanie bitmapami
 • Action Script
  • W ujęciach
  • W przycisku
  • Przykłady – ćwiczenia
   • Baner reklamowy
   • Prosta strona www