Grafika rastrowa Photoshop II stopnia

Adobe Phostoshop

Kurs Adobe Photoshop zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie teoretyczne i praktyczne z zaawansowanymi narzedziami pracy w programie Photoshop
 • nabycie umiejętności
  • praktycznego stosowania filtrów
  • praktycznego stosowania masek, ścieżek i kanałów
  • tworzenie prostych animacji
  • tworzenia elementów na strony internetowe

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • wykorzystanie filtrów
 • tworzenie i edycja obiektów i filtrów inteligentnych
 • rysowanie, edycja  i wykorzystanie krzywych  Beziera
 • tworzenie prostych animacji
 • cięcie obrazka, tworzenie grafiki na potrzeby internetu
 • wykorzystanie różnego rodzaju masek

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość narzędzi rysunkowych programu Photoshop

Zakres kursu

 • Filtry – wiadomości podstawowe
  • Sposoby stosowania filtrów
  • Korzystanie z galerii filtrów
  • Korzystanie z okien dialogowych filtrów
 • Efekty filtrów
  • Galeria Filtrów
  • Filtry Artystyczne
  • Filtr Punkt zbiegu
  • Filtr Wydziel
  • Filtr Skraplanie
  • Filtry Rozmycie
  • Filtry Wyostrzanie
  • Filtry Rendering

Ćwiczenie : zaawansowany retusz twarzy lub postaci
Ćwiczenie : Grafika tworzona wyłącznie z użyciem filtrów

 • Ścieżki
  • Rysowanie ścieżek – narzędzie Pióro
   • Edycja ścieżek
   • narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie
   • dodawanie , usuwanie węzłów
   • konwersja węzłów
  • Wykorzystanie ścieżek
  • Piksele wypełnienia, rysowanie kształtów
  • Obiekty wektorowe – kształty własne

ćwiczenie : fotomontaż z zaawansowanym zaznaczaniem

 • Maski
  • Maski odcinania
  • Maski szybkie
  • Maski warstwy

ćwiczenie: projekt ulotki z wykorzystaniem masek

 • Dzielenie obrazów na fragmenty – cięcie obrazka
  • Tworzenie odcięcia
  • Usuwanie
  • Wyrównywanie

ćiczenie : projekt layoutu

 • Proste animacje
 • Panel Animacje
 • Tworzenie i dodawanie ujęć
 • Projekt banera