Grafika rastrowa Photoshop II stopnia

Kurs Adobe Photoshop zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie teoretyczne i praktyczne z zaawansowanymi narzedziami pracy w programie Photoshop
 • nabycie umiejętności
  • praktycznego stosowania filtrów
  • praktycznego stosowania masek, ścieżek i kanałów
  • tworzenie prostych animacji
  • tworzenia elementów na strony internetowe

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • wykorzystanie filtrów
 • tworzenie i edycja obiektów i filtrów inteligentnych
 • rysowanie, edycja  i wykorzystanie krzywych  Beziera
 • tworzenie  animacji
 • cięcie obrazka, tworzenie grafiki na potrzeby internetu
 • wykorzystanie różnego rodzaju masek

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość narzędzi rysunkowych programu Photoshop

Zakres kursu

 • Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości podstawowych
  • Interface programu i modyfikacja
  • Rozdzielczość
  • Tryby koloru
  • Warstwy, ustawienia,edycja i tryby mieszania
  • Style warstw
  • Selekcje
  • Stempel
  • Pędzle, wypełnienia jednolite, gradienty, wzorki
  • Narzędzia do retuszu
  • Dopasowania

  Narzędzia precyzujące położenie

  Filtry – wiadomości podstawowe

  • Sposoby stosowania filtrów
  • Korzystanie z galerii filtrów
  • Korzystanie z okien dialogowych filtrów

  Efekty filtrów

  • Galeria Filtrów
  • Filtr Korekta obiektywu
  • Filtry Artystyczne
  • Filtr Punkt zbiegu
  • Filtr Wydziel
  • Filtr Skraplanie
  • Filtry Rozmycie
  • Filtry Wyostrzanie
  • Filtry Rendering
  • Filtr Górnoprzepustowy

  Ćwiczenie : zaawansowany retusz twarzy lub postaci, retusz starej fotografii
  Ćwiczenie : Grafika tworzona wyłącznie z użyciem filtrów, projekt plakatu

  Ścieżki

  • Rysowanie ścieżek – narzędzie Pióro
  • Edycja ścieżek
  • Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie
  • Dodawanie , usuwanie węzłów
  • Konwersja węzłów
  • Wykorzystanie ścieżek

  Piksele wypełnienia, rysowanie kształtów

  Obiekty wektorowe -kształty własne

  Maski

  • Maski odcinania
  • Maski szybkie
  • Maski warstwy
  • Maski dopasowania
  • Maski wypełnienia

  Ćwiczenie: fotomontaże z  zaawansowanym zaznaczeniem i wykorzystaniem masek

  Obiekty inteligentne

  • Tworzenie, edycja
  • Mockup

  Ćwiczenie: projekt mockup

  Dzielenie obrazów na fragmenty – cięcie obrazka

  • Tworzenie odcięcia
  • Usuwanie
  • Wyrównywanie

  ćwiczenie : projekt layoutu

  Animacje poklatkowe

  • Tworzenie i dodawanie ujęć

  Animacje na osi czasu

  Obszary kompozycji