Inventor – poziom zaawansowany I

inventor_gora

Kurs Inventor zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie Inventor,
 • poznanie zasad i metod kreowania części,
 • poznanie zasad tworzenia zespołu,
 • poznanie metod generacji dokumentacji,
 • poznanie filozofii definicji prezentacji.

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • umiejętność konfigurowania aplikacji oraz dokumentu,
 • umiejętność definiowania szkicu i wiązań płaskich,
 • kreowania różnymi metodami części,
 • tworzenia zespołów przez definicji wiązań między częściami,
 • tworzenie dokumentacji płaskiej / definicja formatki, tabelki, ramki, rzutów, przekrojów, wymiarowania i opisywania dokumentacji/, wykonania prezentacji dynamicznej.


Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość  podstawowych narzędzi do tworzenia części, zespołu oraz dokumentacji programu Inventor

Zakres kursu

 • Design Akcelerator
  • Połączenia śrubowe
  • Generator wałów
  • Generator ram
  • Przekładnie walcowe
 • Inteligentne narzędzi – i-Mate
  • Definicja wiązań w obiekcie bazowym
  • Definicja wiązań w obiekcie do wstawienia.
  • Wstawianie komponentów do zespołu z wiązaniami „iMate”
 • Inteligentne narzędzie iPart
  • iPart Standardowy
  • iPart niestandardowy
 • Inteligentne narzędzie i-Assembly
 • Inteligentne narzędzie i-Feature
  • Definicja i-Feature
  • Wstawianie i–Feature
 • Modelowanie z blachy
  • Generowanie części jako konstrukcji blachowej.
  • Funkcja “Powierzchnia”
  • Funkcja “Kołnierz”
  • Funkcja “Kształt kołnierza”
  • Funkcja “Kołnierz wyciągnięty”
  • Funkcja “Profilowanie rolkowe”
  • Funkcja “Zawinięcie obrzeża”
  • Funkcja “Zagięcie”
  • Funkcja “Zawinięcie”
  • Funkcja “Wycięcie”
  • Funkcja “Połączenie narożnika”
  • Funkcja “Narzędzie do otworów”
  • Funkcja “Rozdarcie”
  • Funkcja “Rozwiń”
  • Funkcja “Zawiń ponownie”
  • Funkcja “Zaokrąglenie narożnika”
  • Funkcja “Fazowanie narożnika”
  • Funkcja “Idź do rozwinięcia”
  • Funkcja “Opis kolejności gięcia”
  • Funkcja “Idź do Część zagięta”
 • Elementy spawane
  • Definicja lub konwersja pliku zespołu.
  • Przygotowanie materiału
  • Spoiny
  • Obróbka spoiny
 • Content Center – modyfikacja
  • Tworzenie biblioteki własnej na bazie „Content Center”
  • Tworzenie nowych zawartości „Content Center”.