Inventor – poziom zaawansowany

inventor_gora

 

Kurs Inventor zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie Inventor,
 • poznanie zasad i metod kreowania części,
 • poznanie zasad tworzenia zespołu,
 • poznanie metod generacji dokumentacji,
 • poznanie filozofii definicji prezentacji.

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • umiejętność konfigurowania aplikacji oraz dokumentu,
 • umiejętność definiowania szkicu i wiązań płaskich,
 • kreowania różnymi metodami części,
 • tworzenia zespołów przez definicji wiązań między częściami,
 • tworzenie dokumentacji płaskiej / definicja formatki, tabelki, ramki, rzutów, przekrojów, wymiarowania i opisywania dokumentacji/, wykonania prezentacji dynamicznej.


Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość  podstawowych narzędzi do tworzenia części, zespołu oraz dokumentacji programu Inventor

Zakres kursu

 • Powtórzenie podstaw
 • Design Akcelerator
  • Połączenia śrubowe
  • Generator wałów
  • Inne
 • Generator ram
 • Inteligentne narzędzi
  • i-Mate
  • i-Part
  • i-Assembly
  • i-Feature
 • Modelowanie z blachy
 • Elementy spawane
 • Content Center