Inventor – poziom podstawowy

Inventor

inventor

Kurs zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie Inventor,
 • poznanie zasad i metod kreowania części,
 • poznanie zasad tworzenia zespołu,
 • poznanie metod generacji dokumentacji,
 • poznanie filozofii definicji prezentacji.

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • umiejętność konfigurowania aplikacji oraz dokumentu,
 • umiejętność definiowania szkicu i wiązań płaskich,
 • kreowania różnymi metodami części,
 • tworzenia zespołów przez definicji wiązań między częściami,
 • tworzenie dokumentacji płaskiej / definicja formatki, tabelki, ramki, rzutów, przekrojów, wymiarowania i opisywania dokumentacji/,
 • wykonania prezentacji dynamicznej.

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera

Zakres kursu

 • Wprowadzenie i organizacja pracy
 • Modelowanie części
  • Szkic
  • Wiązania
  • Bryły
 • Zespoły
 • Wstawianie części
 • Wiązania
 • Tworzenie części
 • Tworzenie dokumentacji
  • Dokumentacja rysunkowa
   • Ramka
   • Tabelka
   • Edycja stylów
  • Zestawienia
  • Tabela otworów
 • Instrukcje montażu
  • Rozsunięcia komponentów
  • Dokumentacja
  • Animacja