Inventor – poziom podstawowy

Inventor

inventor

Kurs zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie Inventor,
 • poznanie zasad i metod kreowania części,
 • poznanie zasad tworzenia zespołu,
 • poznanie metod generacji dokumentacji,
 • poznanie filozofii definicji prezentacji.

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • umiejętność konfigurowania aplikacji oraz dokumentu,
 • umiejętność definiowania szkicu i wiązań płaskich,
 • kreowania różnymi metodami części,
 • tworzenia zespołów przez definicji wiązań między częściami,
 • tworzenie dokumentacji płaskiej / definicja formatki, tabelki, ramki, rzutów, przekrojów, wymiarowania i opisywania dokumentacji/,
 • wykonania prezentacji dynamicznej.

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera

Zakres kursu

 • Organizacja pracy
  • Interface graficzny
  • Wydawanie poleceń
  • Definicja nowego projektu
  • Generowanie pliku na bazie szablonu
  • Konfiguracja aplikacji
  • Ustawienia dokumentu
  • Narzędzia pomiarowe
  • Style wizualne
  • Elementy konstrukcyjne
 • Szkic
  • Określenie płaszczyzny szkicu
  • Definicja szkicu 2D
  • Udostępnienie szkicu
 • Modelowanie części
  • Proces projektowania
  • Projektowanie części
  • Funkcja “Wyciągnij”
  • Funkcja “Obrót”
  • Funkcja “Przeciągnięcie”
  • Funkcja “Wyciągnięcie złożone”
  • Funkcja “Żebra”
  • Funkcja „Zwój”
  • Funkcja „Wypukłość”
  • Funkcja „Pokrycie bitmapą”.
  • Funkcja „Zaokrąglenie”
  • Funkcja „Fazowanie” /chamfer/
  • Funkcja „Skorupa” /shell/
  • Funkcja „Pochylenie” /draft/
  • Funkcja „Otwory” /hole/
  • Funkcja „Gwint” / thread/
  • Funkcja „Utwórz kombinację” / Combine
  • Funkcja „Pogrubienie / Odsunięcie”
  • Funkcja „Podziel” /Split/
  • Funkcja „Edytuj bezpośrednio”
  • Funkcja „Usuń powierzchnię”
  • Funkcja „Szyk kołowy”
  • Funkcja „Szyk prostokątny”
  • Funkcja „Lustro”
  • Funkcja „Szyk sterowany szkicem”
 • Materiały i widoki
  • Okno dialogowe „Materiały”
  • Funkcja „iProperties”
  • Okno dialogowe „Wygląd”
 • Zespoły
  • Wstawianie części
  • Wstawianie części z biblioteki „Content Center”
  • Wiązanie
 • Tworzenie dokumentacji części
  • Stworzenie pliku
  • Elementy stałe
  • Definicja rzutu bazowego i rzutów pochodnych
  • Modyfikacja rzutów
  • Opisywanie dokumentacji
 • Prezentacja
  • Widoki ujęć
  • Serie ujęć
  • Nagranie wideo