Kierunek Kariera

 

Bony szkoleniowe dla pracujących

KIERUNEK KARIERA

Już w drugiej połowie 2016 roku, osoby pracujące z Małopolski będą mogły otrzymać bony szkoleniowe, które w znaczny sposób opłacą wybrane przez uczestnika szkolenie.

Dofinansowanie w formie bonów umożliwi projekt „Kierunek Kariera” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

DLA KOGO ?

Z bonów szkoleniowych będą mogły skorzystać osoby, które:

  • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
  • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum/technikum lub mają powyżej 50. lat i dowolne wykształcenie;
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce;

 

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE?

Krok po kroku…

Pierwszym etapem uczestnictwa w projekcie jest usługa doradztwa zawodowego, kończąca się opracowaniem Bilansu Kariery.

Podczas wizyty u doradcy uczestnik uzyska informacje o możliwościach jakie daje udział w projekcie, określi wspólnie z doradcą wstępne cele rozwojowe.

Każdy uczestnik, który skorzystał z usługi doradczej i otrzymał dokument „Bilans Kariery informacja zwrotna” uzyskuje prawo do otrzymania 180 bonów szkoleniowych

Każdy bon szkoleniowy ma wartość 15,00 zł.

Jedyną instytucją prowadzącą rekrutację do projektu „Kierunek Kariera” jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać wyłącznie ze szkoleń dostępnych w bazie tworzonej w ramach ww. projektu.

 

Zapraszamy do kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl
tel. : (12)-424-07-38