Komputer jako narzędzie pracy zawodowej

windowsMicrosof texcrl microsoft word

 

 

 

Cele kształcenia:

 • zapoznanie teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w systemie operacyjnym Windows
  • poruszanie się po oknach dialogowych
  • tworzenie katalogów
  • kopiowanie plików
  • praca z aplikacjami Wordpad i Paint
 •  zapoznanie z tworzeniem i edycją dokumentów Word
  • formatowanie czcionki
  • wprowadzanie i edycja tabel
  • formatowanie kolumn
 • praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel
  • poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym
  • wprowadzanie formuł
  • wykorzystanie funkcji
  • kopiowanie tabel
  • wprowadzanie wykresów
 • wyszukiwanie stron internetowych (obsługa programu Internet Explorer i innych przegladarek)
 • obsługa poczty elektronicznej.

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

  • umiejętność pracy w systemie operacyjnym
  • wykorzystanie edytora tekstu  WORD jako narzędzia niezbędnego w pracy biurowej
  • wykorzystanie programu MS Excel
  • wykorzystanie poczty elektronicznej jako sposób komunikowania się
  • umiejętność wykorzystania narzedzi internetowych

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera

Zakres kursu

 •  WINDOWS
  • Podstawowe obiekty Windows
  • Posługiwanie się oknami dialogowymi
  • Przegladanie zawartości dysków
  • Tworzenie folderów
  • Kopiowanie i wycinanie plików
  • Standardowe aplikacje Windows
  • Narzędzia systemowe Windows
  • Pasek zadań i menu START
  • Eksplorator Windows
  • Okno dialogowe “Właściwości ekranu”
  • Skróty
  • Instalowanie programów
 • EXCEL
  • Paski narzędziowe
  • Poruszanie się po arkuszu
  • Powiększanie i pomniejszanie kolumn i wierszy
  • Zaznaczanie komórek
  • Wprowadzanie danych
  • Automatyczne wypełnianie komórek
  • Formuły
  • Adres względny i bezwzględny
  • Nazwy komórek i wykorzystanie w formułach
  • Kopiowanie arkusza Excel
 • WORD
  • Paski narzędziowe
  • Wprowadzanie tekstu
  • Formatowanie czcionki
  • Korekta pisowni
  • Tabela
  • Tabele
  • Zapis dokumentu
  • Otwieranie zapisanego dokumentu
  • Podglad wydruku
  • Wydruk- opcje
  • Styl tekstu
 • INTERNET
  • Obsługa poczty elektronicznej
  • Obsługa przegladarki internetowej