MS Access Stopień I

Microsoft access

Kurs MS Access zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

 • Podstawowe elementy bazy danych
 • Otwieranie obiektu bazy danych
 • Kopiowanie danych
 • Tabele
  • Poruszanie się po tabeli
  • Zaznaczanie
  • Dołączanie nowych rekordów
  • Usuwanie danych
  • Projektowanie tabeli
  • Tworzenie tabeli
  • Porządkowanie tabeli
 • Kwerendy
  • Tworzenie kwerend
  • Projektowanie kwerendy
  • Kryteria wyboru
  • Pola obliczeniowe
 • Formularze
  • Tworzenie formularza
  • Wypełnianie formularza
  • Projekt formularza
  • Sortowanie
  • Sortowanie
  • Filtrowanie
  • Wydruk formularza
 • Raporty
  • Tworzenie raportu
  • Grupowanie informacji w raporcie
  • Podsumowanie w raporcie