MS Excel

Microsof texcrl

Kurs MS Excel zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

 • Paski narzędziowe Excel
  • Pasek standard
  • Pasek formatowania
 • Wyróżnianie komórek
  • Wyróżnianie kolumn
  • Wyróżnianie wierszy
  • Wyróżnianie grup komórek
 • Zmienna szerokość kolumn
 • Zmienna wysokość wierszy
 • Wprowadzanie danych
   Wypełnianie komórek seriami danych
 • Wprowadzanie do komórek danych specjalnych
  • Wprowadzanie daty
  • Wypełnianie serią danych
 • Adres komórki
  • Adres względny
  • Adres bezwzględny
  • Adres mieszany
 • Wprowadzanie formuł
 • Nazwy
  • nazwa dla komórki
  • Nazwa grup komórek
 • Formuły wykorzystujšce nazwy
 • Formatowanie arkusza
  • czcionka
  • wyrównanie
  • obramowanie
  • desenie
  • format zapisu
 • Łączenie arkuszy
 • Okna skoroszytu
  • Okno arkusza
  • Okna pilków EXCEL
 • Wykres
  • Wstawianie wykresów
  • Edycja wykresów
 • Filtrowanie danych
 • Sortowanie danych
 • Sumy pośrednie
  • Sumy jednopoziomowe
  • Sumy wielopoziomowe
 • Konsolidowanie danych
  • Konsolidowanie danych z wielu skoroszytów
  • Kopiowanie arkuszy
 • Raport tabeli przestawnej
  • Tworzenie tabeli
  • Edycja tabeli
  • Grupowanie