MS PowerPoint

 

microsoft powerpoint

Kurs MS PowerPoint zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

 • Tworzenie prezentacji
  • Kreator
  • Szlaban
  • Pusta prezentacja
 • Widok
  • Normalny
  • Konspekt
  • Sortowanie slajdów
  • Pokaz
 • Przygotowanie slajdu
  • Wprowadzanie tekstu
  • Wprowadzanie tekstu w widoku konspekt
  • Formatowaniw tekstu
  • Wstawianie obiektów graficznych
 • Wzorzec slajdu
  • Modyfikowanie wzorca
  • Zmiana sposobu wyróżnienia listy wypunktowanej
  • Zmiana tła slajdu
  • Kopiowanie i edycja obiektów graficznych
 • Wstawianie slajdów ze schematem organizacyjnym
  • Wprowadzanie tekstu
  • Formatowanie
  • Rozbudowa schematu
  • Edycja schematu
 • Wstawianie slajdu z wykresem
  • Wprowadzanie danych
  • Edycja
 • Wstawianie slajdu z tabel?
  • Wypełnianie tabeli
  • Edycja tabeli
 • Animacja
  • Ustawienia akcji
  • Animacja niestandardowa
  • Przyciski akcji
  • Ustawienie czasu wyświetlania