Revit Architecture II stopień

Revit

Kurs zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników. Kurs Revit Architecture obejmuje szczegółowe zapoznanie się uczestników z narzędziami do projektowania.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie Revit Architecture
 • opanowanie podstawowych poleceń celem stworzenia kompletnego projektu spełniającego założenia BIM
  • funkcjami rysunkowymi,
  • funkcjami edycyjnymi,
  • funkcjami charakterystycznymi dla modeli budowlanych
  • funkcjami tworzenia opisu tekstowego
  • narzędziami konfiguracji końcowej wydruk
  • narzędziami do wizualizacji

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • przygotowanie i podstawowa konfiguracja systemu,
 • rysowanie obiektów w rzutach płaskich oraz 3D
 • edycja obiektów,
 • wprowadzanie tekstu
 • dodawanie wymiarów
 • dodawanie oraz zarządzanie obiektami charakterystycznymi dla modeli budowlanych
 • wizualizacja

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera

Zakres kursu

 • Tworzenie własnego szablonu
 • Tworzenie własnych rodzin
  • Rodziny parametryczne
  • Modelowanie
   • Wyciąganie
   • Stapianie profili
   • Obrót profilu
   • Wyciągnięcie po ścieżce
   • Wyciąganie po ścieżce ze zmianą profilu
 • Modelowanie bryłowe – zapoznanie z technikami tworzenie brył w programie REVIT  (Tworzenie ścian, stropów oraz dachów na podstawie modelowanych elementów)
  • Stapianie profili
  • Wyciąganie po ścieżce
  • Obrót profilu
  • Wyciąganie
  • przekręcanie
 • Edycja brył
 • Bryły lokalne
 • Okna Dachowe – tworzenie nowych rodzin
 • Etapy prac – tworzenie projektu zawierającego kolejne studia budowy
 • Import – import do programu zewnętrznych pliku .dwg
 • Zaawansowany model terenu
 • Zaawansowane ściany
  • boniowanie
  • gzymsy –   własne profile
 • podział warstwy ściany
 • Export modelu
 • Detale – tworzenie płaskich detali w projekcie
 • Dodawanie widoków detali
 • Warianty projektu – tworzenie różnych wariantów projektu w zakresie jednego pliku
 • Bilans ziemny – obliczanie mas ziemi wykopu oraz nasypu
 • Dodawanie lukarny do projektu
 • Kolizje w projekcie
 • Kolizje z innymi branżami
 • Import plików