Revit MEP

Revit MEP

Kurs zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników. Kurs Revit Architectureobejmuje szczegółowe zapoznanie się uczestników z narzędziami do projektowania.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie Revit MEP
 • opanowanie podstawowych poleceń celem stworzenia kompletnego projektu spełniającego założenia BIM
  • funkcjami rysunkowymi,
  • funkcjami edycyjnymi,
  • funkcjami charakterystycznymi dla modeli mechanicznych
  • funkcjami tworzenia wentylacji oraz rur

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • przygotowanie i podstawowa konfiguracja systemu,
 • rysowanie obiektów w rzutach płaskich oraz 3D
 • edycja obiektów,
 • wprowadzanie tekstu
 • dodawanie wymiarów
 • dodawanie oraz zarządzanie obiektami charakterystycznymi dla modeli budowlanych
 • wizualizacja

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera

Zakres kursu

 • Przygotowanie projektu
 • Instalacje HVAC
  • Wstawianie Terminalów wentylacyjnych
  • Prowadzenie kanału ręczne
  • Prowadzenie kanału automatyczne
  • Rozwiezienia kolizji
  • Tworzenie kanałów w pionie
  • Funkcje dodatkowe z karty systemy
  • Funkcje dodatkowe z właściwości kanału
  • Analiza Systemu
  • Dodawanie urządzeń mechanicznych
  • Dodawanie legendy kanału
  • Zestawienia kanałów
  • Raport kolizji kanałów
 • Przestrzenie i strefy
  • Obliczanie obciążenia ogrzewania i chłodzenia
 • Hydraulika
  • Ustawień rur
  • Rysownie rur ze spadkiem
  • Podłączenie kaloryferów
  • Podłączanie systemów sanitarnych
 • Tworzenie rodzin systemowych