SZKOLENIA ZDALNE

Szkolenia prowadzone w formie zdalnej obejmują cały zakres tematyczny proponowany przez firmę.

Realizacja następuje w formie:

  • Wideokonferencji – połączonej z wykładem i prezentacją części teoretycznej szkolenia
  • Osadzania się uczestników na komputerach firmy z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, gdzie przy udziale i pomocy zdalnej wykładowcy realizowane są ćwiczenia praktyczne
  • Dostępu uczestników do platformy szkoleniowej , na której umieszczone są materiały pomocnicze, w tym lekcje on-line .