WDROŻENIA I ADAPTACJE


Wdrożenia i adaptacje obejmują usługi dotyczące min.:

  • tworzenia nakładek i bibliotek dla systemu AutoCAD
  • wdrożeń oprogramowania AutoCAD

Wdrożenia wykonywane są w ramach umów długoterminowych ryczałtowych, lub indywidualnie odnośnie konkretnego problemu.