Zakres MS WORD

microsoft word

ZAKRES SZKOLENIA

 1. Zapoznanie z interfejsem
 2. Tworzenie nowego dokumentu
 3. Wprowadzanie tekstu
  1. Formatowanie czcionki
  1. Formatowanie akapitu
  1. Wypunktowanie
  1. Odstępy między wierszami
  1. Wyrównanie
  1. Wyjustowanie
  1. Wypełnienie kolorem
  1. Index górny i dolny
  1. Pogrubienie kursywa podkreślenie
 4. Tabele
  1. Tworzenie tabeli
  1. Edycja tabeli
  1. Zmiana formatowania tabeli
  1. Edycja krawędzi tabeli
 5. Kolumny
  1. Znaki podziału
  1. Dodawanie kolumen
 6. Polecenia rysowania
  1. Autokształty
  1. Pole tekstowe
  1. Wordart
 7. Nagłówek i stopka
  1. Dodawanie elementów stopki
  1. Dodawanie elementów nagłówka
 8. Przypisy
  1. Dolny
  1. końcowy
 9. Tabulatory
  1. Ustawienia tabulatorów
 10. Wcięcia
  1. Wcięcie pierwszego wiersza
  1. Wysunięcie pierwszego wiersza
  1. Wcięcie z prawej i z lewej
  1. Odstępy
 11. Style
  1. Tworzeni własnych styli
  1. Edycja styli
 12. Narzędzie korespondencji seryjnej
  1. Tworzenie kopert, etykiet
 13. Wydruk