Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenie na szkolenie
Administrator:
Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania szkolenia oraz po zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.