3dsmax Modelowanie/autoryzacja Autodesk/

3dsMAX Autodesk

 

3DsMax Modelowanie

Kurs zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

 

Cele kształcenia:

Celem kursu jest nabycie umiejętności tworzenia i edycji modeli trójwymiarowych różnego rodzaju obiektów.  Umiejętność ta może być wykorzystana np. w grach, tworzeniu obiektów architektonicznych, wnętrz, reklamie, filmach.

 • zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie 3ds Max
 • znajomość konfiguracji, w tym  metody obserwacji,
 • opanowanie metod modelowania przestrzennego,

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • konfiguracja ekranu – metody obserwacji,
 • ustawianie jednostek,
 • posługiwanie się podstawowymi funkcjami edycyjnymi (przesuwanie, obrót, skalowanie, wyrównywanie, szyk, lustro, kopiowanie i wielokrotne repliki),
 • definicji gizma transformacji, układy współrzędnych
 • definiowanie obiektów klasy
  • Standard Primilives,
  • Extended Primilives,
  • Compound Objects,
  • editable mesh,
  • editable poly,
  • patch grids,
  • NURBS,
  • AEC / elementy architektoniczne/,
 • umiejętność posługiwania się modyfikatorami.

 

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • podstawy geometrii

 

Zakres szkolenia 3ds Max Modelowanie

 • Konfiguracja ekranu /
  • użycie panelu komend,
  • posługiwanie się  paskiami narzędziowymi,
  • wykorzystanie  menu rozwijalnego
  • definicja rzutni i jej konfiguracja
 • Metody obserwacji
  • koło sterowe
  • kostka obrotu
  • orbita
 • Jednostki oraz ich ustawienia
 • Podstawowe funkcje edycyjne
  • przesuwanie obiektów / wprowadzanie danych z klawiatury/
  • obrót  / wprowadzanie danych z klawiatury/
  • skalowanie / wprowadzanie danych z klawiatury/
 • Gizmo transformacji – włączanie, wielkość ,  układy odniesienia
 • Podstawowe funkcje cd.
  • wyrównywanie
  • szyk,
  • lustro
 • Kopiowanie i wielokrotne repliki
 • Standard Primitives – modelowanie z użyciem brył standardowych
 • Extended Primitives – użycie dodatkowych brył do modelowania
 • Compound Objects – wybrane funkcje – Loft / zmienny przekrój bryły, oraz deformacje wewnętrzne takich brył/
 • Definicja splajnów i ich modyfikacja / 3 poziomy edycji/
 • Modelowanie na podstawie splajnów
  • modyfikatory extrude
  • modyfikator bevel
  • modyfikator bevel profile
  • modyfikator lathe
  • modyfikatory klasy  ffd
  • modyfkator bend
 • Edytowalne siatki – konwersja oraz modyfikacja na wszystkich poziomach
 • Edytowalne obiekty poly – konwersja oraz wszystkie poziomy edycji
 • Powierzchnie sklejane – Patch Grids
 • Powierzchnie typu NURBS / standardowe (point, CV), oraz definicja dowolnych krzywych i powierzchni typu NURBS/
 • Elementy architektoniczne
  • Ściany i ich mkodyfikacja
  • Drzwi
  • Okna
  • Ogrodzenia
  • Rośliny
  • schody