Grafika wektorowa CorelDraw I stopień

Kurs CorelDraw zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kszałcenia:

 • zapoznanie się z zasadami tworzenia grafiki wektorowej
 • określanie różnic między grafiką wektorową i rastrową
 • zapoznanie się z narzędziami rysunkowymi i edycyjnymi
 • nabycie umiejętności importu i obróbki bitmap
 • nabycie umiejętności projektowania i przygotowania materiałów do druku

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • posługiwanie się narzędziami rysunkowymi
 • posługiwanie się narzędziami edycyjnymi
 • import i obróbka bitmap
 • narzędzia efektów specjalnych
 • projektowanie i przygotowanie materiałów do druku

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera

Zakres kursu

 • Interface użytkownika
  • Pasek standard
  • Pasek właściwości
  • Pasek stanu
  • Pasek narzędzi
  • Ogólne wiadomości dotyczące sposobu wykorzystania przestrzeni roboczej
 • Ustawienia :
  • strony,
  • opcji wyglądu,
  • duplikacji,
  • przesuwu
 • Funkcje rysunkowe
  • Wielokąt
  • Gwiazda
  • Spirala
  • Prostokąt
  • Elipsa
 • Narzędzia precyzujące położenie
  • Linijki
  • Siatka
  • Prowadnice
 • Wykorzystanie obiektów i narzędzi precyzujących położenie do tworzenia precyzyjnej grafiki
  • Wypełnienia , edycja , tworzenie własnych wzorów
  • Wypełnienie jednolite
  • Wypełnienie gradientem
  • Wypełnienie wzorkiem, bitmapą
  • Wypełnienie teksturą
  • Kntur
 • Zaawansowane narzędzia do edycji
  • Krzywe Bezier’a
   • Rysowanie krzywych i odcinków
   • Przekształcanie obiektu w krzywe
   • Edycja, narzędzie kształt
   • Rodzaje węzłów
   • Praca na węzłach
   • Trasowanie ręczne i automatyczne

  Ćwiczenie – zamiana obiektów rastrowych na wektorowe – trasowanie ręczne.

  • Transformacje obiektów
   • Skalowanie
   • Obrót
   • Pochylenie
   • Odbicie
  • Zarządzanie obiektami
   • Grupowanie
   • Funkcja Połącz
   • Szybkie kadrowanie
   • Kształtowanie

  Ćwiczenie : tworzenie obiektów łączonych – koła olimpijskie

  • Środki artystyczne
   • Wzorzec Pędzel Rozpylacz
   • Kaligrafia
   • Nacisk

  Ćwiczenie: tworzenie dyplomów, zaproszeń z użyciem środków artystycznych

  • Metamorfozy zaawansowane
  • Wypełnienie interakcyjne
  • Wypełnienie siatkowe
  • Tekst
   • Tekst ozdobny
   • Tekst akapitowy
   • Formatowanie tekstu
   • Wpisywanie tekstu w obiekt
   • Rozmieszczanie tekstu wokół obiektu
   • Rozmieszczenie tekstu na krzywej
   • Przekształcenia tekstu
   • Efekty

  Ćwiczenie : opracowanie wizytówki, pieczątki okrągłej

  • Bitmapy
   • Importowanie bitmap ( zdjęć, grafiki)
   • Efekty
   • Dopasowania
   • Projekt pocztówki

  Ćwiczenie końcowe: Projekt ulotki z wykorzystaniem poznanych narzędzi.