Revit Architecture

Revit Architecure

Revit

Kurs zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników. Kurs Revit Architecture obejmuje szczegółowe zapoznanie się uczestników z narzędziami do projektowania.

Cele kształcenia:

 • zapoznanie teoretyczne i praktyczne z zasadami pracy w programie Revit Architecture
 • opanowanie podstawowych poleceń celem stworzenia kompletnego projektu spełniającego założenia BIM
  • funkcjami rysunkowymi,
  • funkcjami edycyjnymi,
  • funkcjami charakterystycznymi dla modeli budowlanych
  • funkcjami tworzenia opisu tekstowego
  • narzędziami konfiguracji końcowej wydruk
  • narzędziami do wizualizacji

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • przygotowanie i podstawowa konfiguracja systemu,
 • rysowanie obiektów w rzutach płaskich oraz 3D
 • edycja obiektów,
 • wprowadzanie tekstu
 • dodawanie wymiarów
 • dodawanie oraz zarządzanie obiektami charakterystycznymi dla modeli budowlanych
 • wizualizacja

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera

Zakres kursu

 • BIM- Building Information model
 • CUI
  • Karty:
  • Panele
  • Właściwości
  • Przeglądarka projektu
 • Zapis
 • Podstawowe ustawienia
  • Jednostki rysunkowe
  • Punkty przyciągania kursora
  • Obsługa myszki
  • Przełączanie się miedzy oknami
  • Wymiar tymczasowy
 • Narzędzia rysunkowe
  • Narzędzia do szkicowania
  • Narzędzia edycyjne
 • Poziomy
 • Przekrój
 • elewacja

Elementy  Architektoniczne oraz Konstrukcyjne

 • Strop
 • Ściany
 • Okna
 • Drzwi
 • Dach
  • Dach wg. podrysu
  • Dach wg. Wyciągnięcia
  • Wycinanie otworu w dachu
 • Słupy
 • Belki
  • Automatyczne wstawianie belek
 • Ława
 • Stopa
 • Sufit
 • Schody

Dodatkowe elementy

 • Siatka
 • Określanie pomieszczeń
  • Dzielenie pomieszczenie
  • Określanie kolorów pomieszczeń
  • Zaznaczenie koloru oraz dodanie legendy
 • Zestawienia
  • Pomieszczeń
  • Materiałów
 • Płaszczyzny odniesienia
 • Wymiarowanie
 • Tekst
 • Wydruk
  • Tworzenie własnego arkusza
 • Widoki
  • Dodawanie widoku 3D
  • Dodawanie z kamery
  • Dodawanie animacji
 • Rendering
 • Rodziny
  • Modelowanie rodzin
   • Wyciąganie
   • Dźwigar
 • Teren